Konkurs
się skończył
I realize that this was the beginning of love